Фискалният съвет взе участие в среща на фискални институции в ЕС

На 06.07.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на фискалните институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. По време на срещата беше представена оценката на Европейския фискален борд за пролетния пакет, разработен в рамките на Европейския семестър.

Водещ лектор беше Мартин Ларч от Европейския фискален борд. Той акцентира върху тенденциите при икономическото развитие на държавите-членки на ЕС. Информацията беше представена в контекста на фискалните мерки, предприети във връзка с преодоляването на последиците от пандемията от COVID-19. Водеща тема по време на дискусията беше процедурата по обявяване и преустановяване на извънредни обстоятелства, свързани с неблагоприятно развитие на икономиката. Този въпрос е особено актуален и в контекста на обсъжданите изменения при фискалното управление в ЕС.