Фискалният съвет на България взе участие в кръгла маса, организирана от Комисията по бюджет и финанси на НС

На 31 май 2022 г. се проведе кръгла маса на теми „I. Инфлация и икономически растеж, II. Въвеждане на едината европейска валута в Република България - ползи, предизвикателства и рискове“. На събитието присъстваха проф. д-р Борис Грозданов, председател на ФС, Любомир Дацов и Дора Андреева, членове на ФС и д-р Джеймс Йоловски и д-р Дияна Металова, гл. експертни сътрудници.

Във втория панел към първата тема - Мерки за постигане на икономически растеж и намаляване на инфлационния натиск, беше представен доклад от г-н Любомир Дацов. Първата част от него разглеждаше динамиката на инфлацията и изпреварващият ѝ темп у нас спрямо средния за ЕС и еврозоната. Повишаването на равнището на цените беше съпоставено с трите най-добре представящи се икономики с оглед критерия за конвергентност за присъединяване към еврозоната. Във втората част от доклада беше поставен акцент върху фискалната позиция. В момента очакванията са за отрицателно отклонение от потенциала, но фискалният импулс е непропорционално силен. Същевременно динамиката на пазара на труда индикира, че икономиката се развива около или над потенциала. В такъв случай фискалната политика би била силно проциклична, което представлява допълнителен проинфлационен натиск.

Пълният текст на доклада е достъпен ТУК.