Фискалният съвет взе участие в конференция, организирана от ГД ЕКФИН

На 2-ри декември 2021г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от ГД ЕКФИН на тема "Средносрочни бюджетни рамки". Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

Събитието беше открито от Лучио Пенч, директор "Макроикономически политики" в ГД ЕКФИН. Средносрочните бюджетни рамки бяха разгледани в актуалния контекст на дерогация на фискалните правила, както и на дискусията относно бъдещото фискално управление в Европейския съюз.

Представители на Дания, Словакия и Австрия споделиха своя опит и добри практики. Събитието продължи с презентации от представители на Сметната палата на Финландия, Независимата институция за фискална отговорност на Испания и Международния валутен фонд. Конференцията приключи с обща дискусия относно ефективността на средносрочните бюджетни рамки.