Фискалният съвет проведе работна среща с представители на Министерство на финансите на Република Северна Македония

На 12-ти септември 2022г. в сградата на Народното събрание се проведе работна среща между Фискалния съвет и представители на Министерство на финансите на Република Северна Македония във връзка с туининг проект „Укрепване на бюджетните функции за планиране, изпълнение и вътрешен контрол“.

Участници в срещата от страна на Министерство на финансите бяха Тоше Пановски, началник отдел „Бюджет и бюджетна политика“ в МФ на РСБ, Весна Крпачовска, началник отдел „Публични предприятия и агенции“, Радмила Крстова, началник отдел „Бюджети на местните единици на самоуправление“, Таня Трипунова, държавен съветник по бюджетните операции, Наташа Каровчевска, съветник по бюджета и бюджетната политика.

Освен представителите от РСМ, в срещата взеха участие и Родни Беторина, резидент-съветник по туининг проекта и Жени Начева, директор дирекция „Финанси на общините“ в МФ.

От страна на домакините участници в срещата бяха Председателят на ФС проф. д-р Борис Грозданов, членовете на ФС доц. д-р Григорий Вазов, Любомир Дацов и Юнал Тасим и главните експертни сътрудници към Съвета - Атанас Атанасов и д-р Джеймс Йоловски.

На срещата ФС изнесе презентация на тема „Фискален съвет на България: обосновка, устройство и правомощия“.