Фискалният съвет проведе среща с представители на кредитна агенция „Мудис“

На 13-ти септември 2021 г. експерти от кредитната агенция „Мудис“ (Moody’s) проведоха своята ежегодна среща с представители от Фискалния съвет на България. В нея се включиха Любомир Дацов – член на Съвета и д-р Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник.

По време на срещата беше обсъдено влиянието на кризата върху икономиката на България и тенденциите през второто и третото тримесечие на годината. Основният акцент беше върху отражението на тези фактори върху публичните финанси и устойчивостта на държавния бюджет. Бяха обсъдени различни възможни варианти за развитие по отношение на водещи параметри, сред които: размера и структурата на държавния дълг, тенденцията при лихвените плащания и способността за покриването им, данъчните политики  и др.