Фискалният съвет проведе работна среща с представители на ОИСР

На 13.09.2022г. в Министерство на финансите сe проведе работна среща на Фискалния съвет с представители на ОИСР.

От страна на ФС на срещата присъстваха Любомир Дацов и Юнал Тасим, членове на Фискалния съвет.

Сред разискваните теми бяха макроикономическото развитие в средносрочен план, отражението на инфлацията върху българската икономика и мерките за противодействие, въпроси от данъчната сфера и др.