Фискалният съвет на България взе участие в конференция на тема „Колко зелен е вашият бюджет? Развитие на практиките за зелено бюджетиране в ЕС“, организирана от Европейската комисия

На 10.06.2021г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от  Генерална дирекция ЕКФИН на Европейската комисия. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС. Темата на конференцията беше „Колко зелен е вашият бюджет? Развитие на практиките за зелено бюджетиране в ЕС“.

В първия панел икономически анализатори от ГД ЕКФИН представиха Референтната рамка за зелено бюджетиране в ЕС. Тя предоставя ценни насоки за държавите-членки, които тепърва ще съставят национални рамки за зелено бюджетиране, както и за тези, които искат да надградят съществуващите. За повишаване на осведомеността Комисията провежда обучения в рамките на Инструмента за техническа подкрепа.

Във втория панел представители на Френския институт за икономика на климата и Министерство на финансите на Италия споделиха своите добри практики. 

Третият панел беше посветен на оценката на въздействието на бюджета върху околната среда. В него опита си споделиха представители на датския Съвет по климатичните промени и нидерландското Бюро за анализ на икономически политики. Те демонстрираха конкретни примери за оценка на въздействието на различни мерки, като акцентираха върху необходимостта общият ефект върху околната среда да бъде положителен, т.е. да се компенсира отрицателното въздействие чрез мерки с положителен принос.

В последния панел основен акцент бяха заключенията от публикувания през м. май доклад на Европейската комисия – „Практики за зелено бюджетиране в ЕС: Първи преглед“. 

Събитието завърши с представяне на следващите стъпки в посока зелено бюджетиране в ЕС.