Фискалният съвет на България взе участие в работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС

На 25.03.2021г. в онлайн формат се проведе работна среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

По време на първия панел от срещата бяха дискутирани различни оперативни въпроси, свързани с предстоящи публикации на Мрежата, както и участието във вътрешни работни групи. Акцент беше поставен и върху присъствието на независимите фискални институции в медиите. Значително се повишава активността на Мрежата в социалните мрежи. Отчита се повишаване на интереса към дейността на Мрежата както по линия на ангажирането на потребителите, така и по отношение на нарастването на абонатите на информационния бюлетин.

Във втория панел беше разгледана работната програма на Мрежата за 2021 г. В този контекст се дискутираха развитието на публичните финанси в условията на пандемия, както и перспективите. Бяха представени потенциални проблеми от гледна точка на провежданите политики. Основен акцент беше поставен върху бъдещето на фискалните рамки с оглед предстоящата ревизия на числовите правила.