На 22-ри февруари 2019г. в Дъблин, Ирландия, се проведе ежегодна международна конференция на тема „Посока за публичните финанси“, организирана от Фискалния съвет на Ирландия. Темата за 2019 г. бе „Дългосрочна бюджетна устойчивост: Зимата идва!“ Представител от страна на Фискалния съвет на България беше Джеймс Йоловски – главен експертен сътрудник. 

Водеща презентация на тема „Път към бъдещ растеж за Европа и Ирландия“ изнесе проф. Николас Крафтс от Университета на Уоруик. В първия панел, посветен на демографските промени, бяха разгледани дългосрочните прогнози за населението в условията на несигурност и модели за прогнозиране на миграцията. Вторият панел разгледа фискалната устойчивост с оглед на публичните разходи за здравеопазване, както и модели за прогнозирането им. Ключова презентация в третия панел, насочен към пенсионната система, изнесе Ерве Бульол от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Конференцията приключи с обща дискусия между панелистите и посетителите.