Фискалният съвет взе участие във виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС и виртуална среща на Европейския фискален борд

На 21-ви октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. На срещата участваха представители на Фискалния съвет на България – Любомир Дацов, член на ФС и д-р Дияна Металова, гл. експертен сътрудник към ФС.

На срещата бяха дискутирани широк кръг от въпроси, сред които приоритетно значение имаха подготовката и публикуването на Европейския фискален мониторинг, перспективите за прецизиране на действащите в ЕС фискални правила с оглед предизвикателствата, които поставя пандемията на COVID-19, както и подготовката за участие на Мрежата в конференция на Европейския фискален борд, насрочена за началото на идната година, в която ФС на България ще се включи с изнасяне на доклад на тема “Pолята на независимите фискални институции във времена на висок публичен дълг”.

След края на срещата Европейският фискален борд проведе своя самостоятелна виртуална среща, в която презентира Годишния си доклад пред всички представители на Мрежата.

Годишният доклад на Европейския фискален борд може да се види на адрес:
https://ec.europa.eu/info/files/2020-annual-report-european-fiscal-board_en