На 8-ми октомври 2019 г. в гр. София беше проведена  регулярна среща между Фискалния съвет и представители на  Европейската комисия (ЕК).
Целта на срещата беше запознаване на ЕК с основните финансови и икономически параметри за състоянието на страната и прогнозите за нейното развитие по повод изготвянето на зимната прогноза на ЕК за България.
Представители от страна на ЕК бяха г-жа Лемония Пападаку и  г-н Иван Лозев.
На срещата бяха детайлно дискутирани въпроси относно очакваното изпълнение на бюджета, развитието на макроикономическата среда, развитието в подходите за изготвянето на бюджета, индикаторите за ефективност и др.
В края на срещата г-жа Лемония Пападаку благодари за изчерпателното представяне на Фискалния съвет и сподели, че срещите й с институцията стават все по-полезни, конструктивни и интересни.