Фискалният съвет на България проведе работна среща с представители на Международния валутен фонд на 29 януари 2019 г.  Събитието се проведе в контекста на редовната консултативна мисия на Фонда в България. На срещата присъстваха г-н Джейу Лий – ръководител на мисията, г-н Алехандро Хайденберг -  представител на мисията за България и Румъния и г-н Хироаки Миямото - икономист в отдел „Фискални въпроси“ на МВФ.

По време на срещата бяха обсъдени резултатите от изпълнението на бюджет 2018, бюджетните практики и съблюдаването на фискалните правила в страната.

Членовете на Фискалния съвет информираха подробно представителите на Международния валутен фонд относно ключови въпроси, отнасящи се до фискалната позиция, публичните инвестиции, капиталовите разходи,  политиките на образованието и здравеопазването. Подробно бяха изложени и обяснени основните рискове пред Бюджет 2019 г. и бяха направени прогнози за макроикономическото развитие на страната.