Европейската сметна палата посети Фискалния съвет

Фискалният съвет на България организира работна среща с представители на Европейската сметна палата на 20 септември 2016 г. Събитието се проведе в контекста на информационното посещение на служителите на ЕСП у нас във връзка с провеждането на одит на Европейската комисия, засягащ изпълнението на процедурата при макроикономически дисбаланси на ЕС.

По време на дискусията бяха обсъдени следните въпроси:  

  • Как въвеждането на Процедурата по макроикономическите дисбаланси (ПМД) промени наблюдението и начина, по който се отнася към дисбалансите България, както и начина, по който се формира политиката на национално ниво в България?

  • Какво е впечатлението на Фискалния съвет от аналитичното съдържание на задълбочените оценки за България на Европейската комисия? Обхващат ли ключовите проблеми, свързани с дисбалансите на страната? Приемливи ли са оценките на Комисията за категориите на дисбалансите за България?

  • Какво е впечатлението на Фискалния съвет за специфичните за страната препоръки (ССП)? Обхващат ли важните за България проблеми в управлението? Достатъчно подробни ли са? Приветства ли се намаляването на броя ССП за 2015 г. (и 2016 г.)

Посещението при Фискалния съвет беше едно от предварително обявените от одиторите на ЕСП, наред с визитите в Министерството на финансите, Министерството на икономиката и Българска народна банка.