Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към Фискалния съвет и докторант в катедра „Счетоводство и анализ“ към УНСС, бе отличен в категория „Докторант на годината“ в ежегоден конкурс, организиран от Студентския съвет към УНСС под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев. Отличието бе връчено на тържествена церемония в аула „Максима“ в УНСС на 12.12.2018г. Дисертационният труд на докторанта е в сферата на бюджетирането.

Целта на конкурса е всяка година да бъдат награждавани студенти и докторанти за постигнатите от тях значими резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес и добрия имидж на УНСС.