Член на Фискалния съвет изнесе онлайн публична лекция

На 14 април 2020 г. от 11.00 часа Любомир Дацов, член на Фискалния съвет изнесе онлайн публична лекция на тема "Прилики и разлики на фискалната политика на България за последните 15 години. Модели на фискална политика след кризата с коронавируса".

Основните акценти на лекцията бяха поставени върху провежданата политика в икономическата сфера през последните 15 години, антицикличните действия на фискалната политика, довели до редуциране на негативни ефекти в различни моменти от разглеждания период, управление на бюджета и моделите на бюджетна консолидация преди и след сегашната криза.

Събитието протече при засилен интерес от страна на аудиторията.